Iniciació a la música

Do, re, mi, fa, sol, la, si…

En aquesta activitat es treballen diversos aspectes vinculats a la música, com l’harmonia, els ritmes, els cors o cànons, el cant coral, el solfeig i la percussió.

L’objectiu del taller és que els nens i les nenes aprenguin nocions bàsiques de música mentre s’ho passen d’allò més bé.

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
A qui s’adreça X X X
Horaris Tarda, 1 dia a la setmana
Preu (2018-19) 17,00 euros/mes