Escac i mat!

Per desenvolupar la capacitat de concentració, la planificació, l’estratègia, el raonament, la visió espacial, la reflexió, etc. Avui dia, els escacs són molt recomanables com a contraposició al món ràpid en què viuen els nens i les nenes (playstation, tele, etc.)

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
A qui s’adreça X X X X X X
Horaris Migdia, 1 dia a la setmana
Preu (2018-19) 17,00 euros/mes