Iniciació esportiva

Per organitzar la iniciació esportiva de manera progressiva, es planteja una estructuració semblant a una escola esportiva, passant per una varietat d’esports.

Jocs esportius, voleibol, handbol, bàdminton i atletisme seran algunes de les activitats esportives que es podran practicar; se’n coneixeran les regles i el plantejament del joc.

P3 P5 P5 1r 2n 3r 4t
A qui s’adreça X X X
Horaris Tarda, 1 dia a la setmana
Preu (2018-19) 17,00 €uros/mes