Tennis

Raquetes i pilotes.

L’activitat de tennis està destinada a aquells nens i nenes que vulguin aprendre un esport en què es treballen aspectes tècnics i tàctics i alhora aspectes físics i de competició (jocs de coordinació, habilitat, agilitat, etc.). L’activitat es realitza al Club Natació Sant Andreu.

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
A qui s’adreça X X X X X X
Horaris Migdia, 1 dia a la setmana
PreuPreu (2015-16) 29,50 euros/mes