Normativa de les activitats

L’AMPA, mitjançant la Comissió de cultura i la Comissió d’esports, organitza un conjunt d’activitats culturals i esportives per a nens i nenes de l’escola amb l’objectiu d’entretenir, formar i educar en el temps de lleure.

Les activitats organitzades per l’Associació complementen la franja horària del migdia (12:30 a 15:00 h) i de les tardes (16:45 a les 18:45 h).

ATENCIÓ! TOTES LES ACTIVITATS COMENCEN A PARTIR DEL DIA 1 D’OCTUBRE

Entrada

L’alumnat de P-3, P-4 i P-5 és recollit a l’aula per una monitora de traspàs que vetllarà que es mengi el berenar i l’acompanyarà a les activitats.

L’alumnat de 1r a 6è ha de menjar-se el berenar al vestíbul i el pati de l’escola i es dirigeix autònomament a l’activitat.

Sortida

L’alumnat de 1r a 6è que pugui marxar sol en acabar l’activitat, han de tenir una autorització signada vàlida per a tot el curs.

Conducta

L’alumnat que durant aquests serveis tingui una conducta contrària a les normes de convivència de l’escola, no pot fer-ne ús.

Normativa activitats

 • En cas d’alguna incidència amb algun alumne, el monitor ho haurà de comunicar a l’Empresa i a l’AMPA per escrit.
 • A la tercera incidència, els pares es reuniran amb l’AMPA i l’Empresa per a buscar la solució més adient.
 • Si després de la tercera incidència, no s’ha solucionat el problema, es donarà de baixa al nen/a.
 • En cas que a l’hora de començar l’activitat, algun nen no hagi arribat, es deixaran 5 minuts de marge, passat aquest temps el monitor començarà la classe. Si el nen no arriba, s’informarà com incidència. (No es responsabilitat del monitor anar a buscar als nens)
 • Si per algun motiu s’anul.la l’activitat sense avisar, els nens romandran a la biblioteca.
 • Si durant un mes l’activitat queda anul·lada en un 25% del total, es retornaran els diners dels dies que no hi ha hagut activitat.
 • Si hi ha algun rebut retornat, es donarà de baixa al nen, després del segon avís.
 • El protocol, tenint en compte la normativa vigent, a seguir en cas de què algun nen/a es faci mal serà:
   • Es trucarà als pares i ells l’hauran de portar al metge.
   • En cas d’extrema urgència, es trucarà al 061.
 • En el cas de pluja, per a les activitats exteriors, els nens i nenes romandran a l’escola fent una altra activitat (classe teòrica, veure un DVD …) en cas que els pares no els hagin vingut a buscar abans.
 • Si hi ha alguna incidència o queixa, s’ha de formalitzar a l’AMPA per escrit. Abans de donar-vos de baixa, comuniqueu la queixa i des de l’AMPA s’intentarà solucionar el problema.