ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS – Candidatura presentada

Dintre del termini de presentació de candidatures se n’ha presentat una única, formada per:

Presidenta: Anna Massotti

Vicepresidenta: Susana Coll

Tresorer: Anton Cervantes

Secretària: Marta Amatriain

Recordatori de la convocatòria: dimecres 15 d’abril de 2015 a les 21:00 h al menjador de l’escola

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Aprovació de la mesa electoral.

3. Preguntes als candidats.

4. Votació de candidatures i recompte de vots.

5. Ratificació de la resta de membres i vocals de

la Junta Directiva

6. Precs i preguntes