ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS – Elecció de càrrecs de la Junta

Elecció de càrrecs de la Junta Directiva

– Període de presentació de candidatures: del 23 de març al 8 d’abril

– Publicació de la llista de candidats/es: 9 d’abril

– Convocatòria: dimecres 15 d’abril de 2015 a les 21:00h al menjador de l’escola

– Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Aprovació de la mesa electoral.

3. Preguntes als candidats/es.

4. Votació de candidatures i recompte de vots.

5. Ratificació de la resta de membres i vocals de la Junta Directiva.

6. Precs i preguntes.

La Junta Directiva