Dates de matriculació del Casal d’Estiu

La matriculació es farà al local de l’AMPA en horari de 16:45 a 19:30 dels dies 21 i 27 d’abril.

Per concertar dia i hora per a la matriculació, podeu passar pel local de l’AMPA (de 16h a 18h) els següents dies:

  • Divendres 10 d’abril
  • Dilluns 13 d’abril
  • Dimarts 14 d’abril

És important recordar que el dia de matriculació cal portar la documentació degudament emplenada i acompanyada de la documentació requerida, així com que el pagament en concepte de reserva (el 50% del que estiguem matriculant) cal fer-lo en efectiu.