Eleccions consell escolar 2018 a partir del 5 de nov!!!

Inici del procés:

5 de novembre

Constitució de les meses electorals:

Abans del 14 de novembre

Votacions

Entre al 26 i el 30 de novembre de 2018 (ho decideix el consell el dia 30 i ho comunica a comissió comunicació mixta.) Preparar comunicat per dia 31. Els candidats han d’escriure al correu de l’escola abans del 14 de nov.

Campanya

14 al 26 de nov.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres:

Abans del 21 de desembre

Tramesa d’una còpia autenticada de l’acta de constitució del consell escolar als serveis territorials i al Consorci d’educació de Barcelona. Abans de 14 de gener de 2018

(Famílies): Renovar 1.

(Mestres): Renovar 4

(Pas): Renovar 1