La Coordinadora d’AMPA de Sant Andreu recull la medalla d’honor de la ciutat amb sentit crític

Recollim medalla d’honor ciutat de Barcelona però amb sentit crític…

L’atorgament de la medalla d’honor ciutat de Barcelona 2014 i a la vegada el reconeixement al nostre projecte, que es basa fonamentalment en la defensa de l’escola pública, esdevé importantíssima, més en un moment en què l’educació pública és atacada constantment per qui més l’hauria de defensar, l’administració.

La Coordinadora d’AMPA del districte de Sant Andreu és una entitat sense ànim de lucre que fou fundada al 1994, neix amb l’esperit de donar a conèixer el món associatiu de les AMPA. És un espai on hi participen representants de totes les associacions de mares i pares de l’escola pública, on compartim experiències per millorar el funcionament i la gestió de les AMPA.

El nostre projecte es basa fonamentalment en la defensa de l’escola pública de qualitat, en català, integradora, democràtica, laica i participativa, una escola on qualsevol nen pugui fer el seu somni realitat, i que es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Fomentar uns valors basats en la cooperació i no en la competitivitat, cosa essencial per a crear un model d’escola inclusiva.

La realitat social ha canviat durant aquests 20 anys de vida de la nostra entitat, al inicis la feina anava encaminada a reivindicar l’equilibri d’escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana per facilitar l’acollida de les famílies nouvingudes als centres educatius i així garantir la cohesió social, com en vetllar pel bon manteniment de les instal·lacions escolars públiques.

La realitat actual és diferent, aquests últims anys la feina ha estat fer visible la necessitat de noves places públiques al districte ja que s’han anat massificant les aules i els centres escolars amb els anomenats “bolets” (aules addicionals) i/o augments de ràtio.

Per a aconseguir-ho, lluitem per trobar les idees i els recursos necessaris per a garantir l’èxit escolar dels nostres fills i filles i que se solucioni d’una vegada la problemàtica històrica que patim, any rere any. en el tema d’infraestructures: barracons, escoles, instituts i projectes que no s’acaben mai…. Pensem que qui pateix a diari la mala gestió de l’administració són els nostres fills i filles que cada dia van a escola.

Volem solucions!

Amb aquesta idea de lluitar per l’educació pública i d’unir esforços comuns s’ha trobat aquest curs repetides vegades la Comunitat Educativa del Districte de Sant Andreu que reuneix representats dels professors, associacions de veïns i entitats educatives del districte.

Per mostrar i fer públic aquest treball s’han organitzat diferents activitats, accions, xerrades, tancades…. sempre treballant en xarxa. Entre elles, un esdeveniment que ha permès visualitzar el potencial i la tasca que realitzen les Ampes del nostre districte, va ser el Passeig per l’Educació Pública, que va rebre el 3r premi en la categoria “Fem Xarxa per l’Èxit Escolar”, dels premis FAPAC 2014, com també l’organització amb El Club d’Atletisme Masques Sant Andreu de la Cursa Masca Solidària Per l’Educació Pública un esdeveniment esportiu popular i no competitiu, per tal de fomentar l’esport i defensar l’escola pública de qualitat.

Polítics i representants de les administracions, és l’hora de posar fil a l’agulla i garantir una escola lliure i pública que és la que la gent necessita perquè hi creiem i perquè entenem que, el que és public afavoreix la majoria, mentre que la privatització de les escoles només beneficia uns quants.

Volem un futur esperançador i no especulador.

Coordinadora d’AMPA de Sant Andreu

VÍDEO: