Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc. La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions d’aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Actualment, els representants són:

– Representant de l’AMPA: Sílvia Escalona Aras

– Representants dels pares i mares: Mireia Arnau Rodríguez, Núria Baltà Portoles, Jordi Cortés Roldan, Maria Núñez Genaro i Maria Pedrochi Rius

::::