NO A LA MASSIFICACIÓ! Mobilització dimecres 20 de maig

DIMECRES 20 DE MAIG A LES 19H a CAN FABRA.

VOLEM + PATI, PROU MASSIFICACIÓ!

El curs 2012/13 a l’Escola Mestre E. Gibert i Camins de Sant Andreu de Palomar (Barcelona) el Consorci d’Educació de Barcelona ens va assignar un “bolet” a P3 que va representar acollir 25 infants més en els espais de l’Escola. Ara es preveu que per al curs vinent 2015/16 a P3 hi tornarà a haver un segon bolet.

Un “bolet” és com s’anomena col·loquialment al fet que en una escola, per exemple de dues línies, a l’inici de l’educació infantil de 3 anys (EI3, abans P3) es creïn 3 grups o classes enlloc dels 2 que hi correspondrien. D’aquesta manera es passa aproximadament de 50 a 75 alumnes. Aquest increment d’alumnes s’arrossegarà durant 9 anys, fins al final de l’etapa de primària.

En xifres absolutes el “bolet” es tradueix en què amb anterioritat al curs 2012/13 l’escola acollia a 450 infants i a partir del curs 2015/16 passarà a acollir-ne 500 aproximadament.

Les famílies de l’Escola volem dir, primer de tot, que donem tot el nostre suport a les famílies que no han obtingut plaça en el centre escolar desitjat i volem deixar clar que les nostres reivindicacions no van en contra d’aquestes famílies sinó que van encaminades a garantir una educació en les millors condicions.

Tota la Comunitat Educativa de l’Escola Mestre E. Gibert i en especial l’Equip Directiu, han fet un gran esforç per normalitzar la situació de l’anterior bolet. Així i tot, creiem que un nou bolet dificultarà en excés el dia a dia dels alumnes per un seguit de motius i per això volem fer una reflexió sobre aquests bolets:

A nivell escolar, se’n deriven moltes conseqüències negatives. Aquestes conseqüències es noten sobretot quan aquests cursos arriben a primària. És durant la primària que aquests alumnes s’hauran de repartir el nombre de mestres especialistes que pertocaven a 2 grups entre els 3 grups amb la disminució d’atenció directa als alumnes que aquest fet comporta.

Nosaltres, a través d’aquest manifest, volem incidir en especial en els problemes que afecten a les franges horàries que són competència de l’AMPA.

Cuina i menjador:
El primer bolet ja va representar perdre el menjador d’educació infantil situat a la primera planta. Aquest menjador era un espai adaptat a les necessitats del cicle infantil i on sempre havien menjat els alumnes d’aquest cicle.

En entrar el bolet, el cicle infantil va passar a dinar al menjador del pati. L’anterior menjador era interior i exclusiu per a ells amb tots els avantatges que això comportava per a la seva edat: menys soroll, sense entrada d’aire fred constant per les entrades i sortides al pati dels alumnes i monitors i amb mobiliari adaptat a la seva mida. Allà podien rebre una atenció més individualitzada i adient a la seva edat. Amb la desaparició d’aquest menjador els nens i nenes del cicle infantil han perdut aquest tracte més directe i adequat a la seva edat i han passat a compartir un menjador amb els diferents grups de primària.

Els cursos de primària també van patir conseqüències negatives atès que, tot i l’ampliació del menjador (amb pèrdua de pati), es va haver d’implantar un sistema de torns retardant l’hora de dinar dels infants.

L’espai de menjador s’ha massificat de tal manera que es fa molt difícil poder crear un espai relaxat on els educadors puguin treballar els hàbits alimentaris, de comportament i d’higiene i on els nens i nenes puguin gaudir d’una estona tranquil·la dinant amb els companys.

La cuina de l’escola no està dimensionada ni dissenyada per cuinar per a tants alumnes. Es va construir pensant en preparar-hi menys de 200 menús. Actualment se’n serveixen més de 320. Xifra que se sobrepassarà amb l’arribada d’un nou bolet. Es preveu una important reforma durant l’estiu d’enguany que la pot fer més eficient però no pot créixer en m2.

Pati:
L’espai del pati ha quedat també molt afectat. Sempre s’ha considerat que l’espai de pati de la nostra Escola, amb una única pista esportiva, és molt just per a acollir els més de 300 nens que es queden a dinar diàriament. Amb 500 nens/es a l’escola ja parlem d’una important massificació.

Aquesta massificació implicarà:

– un major risc físic, sobretot quan es tracta de joc lliure, ja que com més alta és la densitat de nens i nenes que juguen per metre quadrat més elevada és la possibilitat de col·lisió, això s’agreuja si, a més, les edats dels nens/es són diferents.

– un increment de la conflictivitat relacionada amb la disputa pels espais de joc.

Activitats extraescolars i altres serveis:

– Les activitats extraescolars tenen fixat un número màxim d’usuaris en funció de l’espai utilitzat. L’AMPA no podrà oferir suficients activitats ni places per a cobrir les necessitats i demandes de les famílies usuàries.

– La biblioteca de l’escola té una dimensió molt reduïda. Preveiem la massificació d’aquest espai en horari extraescolar quan els nens i nenes dels bolets arribin a primària i necessitin fer ús de la biblioteca. El primer bolet arribarà a primària el curs vinent.

Tenint en compte tots els motius explicats MANIFESTEM:

-L’escola Mestre E. Gibert i Camins no disposa d’espai físic suficient per tal d’acollir un increment tan notable d’alumnes, ni tampoc disposa d’equipaments dimensionats per a tal fi (aules, pati, menjador, cuina, gimnàs, biblioteca…)

-Haver d’acollir dos bolets en menys de 4 anys comporta una massificació inacceptable per part de les famílies que va en detriment dels alumnes.

-Que els espais de pati i menjador de la nostra Escola no són suficients per a garantir un desenvolupament òptim dels nostres infants.

-Transcorreguts 27 anys d’ençà de la inauguració de l’escola contínua sense fer-se efectiva l’ampliació del centre amb la incorporació dels 800 m2 que aportarien els terrenys del carrer Vallès cantonada carrer de Concepción Arenal.

I per tot això DEMANEM:

– Que es facin les accions necessàries per a executar l’expropiació de la finca del carrer Vallès cantonada carrer de Concepción Arenal (antic taller mecànic), annexa al pati de l’escola per portar a terme l’ampliació del pati.

– Que es portin a terme les obres necessàries per a habilitar una pista esportiva al terrat de l’escola.

NO A LA MASSIFICACIÓ DE L’ESCOLA MESTRE E. GIBERT

VOLEM MÉS PATI!!

#MésEspaisPelMestreGibert

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA MESTRE E. GIBERT I CAMINS.