Camí escolar, espai amic

L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els centres educatius, entitats, associacions del Barri de Sant Andreu de Palomar i l’Eix comercial, han decidit iniciar el projecte anomenat “Camí escolar, espai amic” que pretén afavorir els desplaçaments a peu, segurs i agradables dels nens i les nenes des de casa a l’escola, potenciant la seva autonomia personal, la responsabilitat i el civisme de la ciutadania. Aquest projecte s’està duent a terme a diferents districtes de la ciutat de Barcelona. La nostra escola ho farà conjuntament amb la llar d’infants El Mar i l’Escola Jesús Maria, amb qui formarem el primer camí escolar del districte de Sant Andreu.

“El Camí escolar, espai amic” és un recurs educatiu i una iniciativa destinada a impulsar la recuperació de l’espai públic com espai de relació i convivència i com una manera innovadora i participativa d’abordar l’educació per a la mobilitat del infants i adults. Un projecte participatiu que només serà possible amb el compromís de l’escola, el professorat, l’AMPA, les famílies, la xarxa associativa i comercial del barri, l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, la Guàrdia Urbana i el Districte, que és qui coordina tot el procés.

CAMI_ESCOLAR_capsalera_blog