Manteniment, seguretat i obres

Hi ha quatre eixos principals:

  • Vetllar perquè les obres de manteniment o millora que l’escola necessita i que a través de la direcció del centre se sol.liciten al Consorci d’Educació, siguin ateses.
  • Col.laborar i assessorar en matèria d’auditories de seguretat, avaluacions de riscos, plans d’emergència, etc. I fomentar la coordinació en aquestes matèries.
  • Proposar solucions tècniques (materials constructius, mobiliari, tecnologia…) a les diferents mancances o necessitats de l’escola, des del punt de vist arquitectònic i d’ús dels espais.
  • Reivindicar i fer les gestions necessàries davant de l’administració local per tal d’aconseguir la incorporació a l’escola del solar del carrer Vallès, cantonada amb el carrer Concepció Arenal.

Durant el curs 2012/13, l’AMPA va finançar la construcció d’una pèrgola al terrat de l’escola i la instal·lació d’un aparell d’aire condicionat a la biblioteca.