Socialització de llibres

A través de la Comissió de socialització i venda de llibres, l’AMPA gestiona el procés d’adquisició dels llibres escolars.

Després de Sant Joan es destinen dos dies a la venda de llibres, en horari de matí i tarda. L’AMPA consulta i negocia el preu dels llibres escolars amb les distribuïdores del sector. Actualment el nostre proveïdor és la cooperativa Abacus, que ens aplica el mateix descompte que als seus socis a la botiga, fins i tot en el material de l’etapa no obligatòria (Educació Infantil).

Les famílies interessades a adquirir els llibres a través de l’AMPA han d’ingressar la quantitat corresponent al lot de llibres al compte corrent AMPA-LLIBRES de BBVA (prèviament es distribueixen els fulls amb els títols i els preus) i fer la compra en els dies indicats. En el cas que hi hagi algun títol esgotat, ABACUS fa arribar el material a l’escola els primers dies del curs.

Durant el mes de setembre es recullen al despatx de l’AMPA les possibles incidències.

Per a més informació (detalls del procés i documents) vegeu el web de l’AMPA.

La comissió de reutilització de llibres, delegada del Consell Escolar, i el mateix Consell Escolar, ha aprovat continuar amb el programa i ha establert unes quotes que han de satisfer les famílies, quotes que suposen un estalvi molt important en la compra dels llibres que es reutilitzen.

Aquestes quotes són diferents segons els nivells educatius i es cobraran dins de les de material:

Nivell quota Reutilització
EI-3 5 €
EI-4 i 5 5 €
1r i 2n 10 €
3r i 4t 25 €
25 €
15 €

El cobrament es farà a través de domiciliació bancària i serà gestionat per l’escola.
Està previst passar el primer rebut de material al llarg del mes d’octubre i el segon al mes de gener.