Serveis

> BIBLIOTECA

L’AMPA gestiona la biblioteca a les tardes, després de l’horari lectiu. Els infants s’hi poden dirigir autònomament a la sortida de classe (de 1r a 6è) o bé acompanyats dels seus progenitors (de P3 a P5). L’estada a la biblioteca implica ser soci de l’AMPA i respectar en tot moment la seva normativa.

> LUDOTECA

L’AMPA ofereix aquest servei per a famílies amb alumnes de P3, P4 i P5. L’objectiu de la ludoteca és ajudar a la conciliació entre els horaris escolar, familiar i laboral al final de la jornada i està destinat als alumnes d’Infantil, que no poden dirigir-se a la biblioteca autònomament com sí que fan els de Primària. La ludoteca ofereix un espai adequat i diversificació d’activitats. Una monitora vetlla perquè berenin i després els proposa diverses activitats, que es duen a terme a l’espai del menjador.

> ACOLLIDA MATINAL

L’AMPA ofereix aquest servei per a aquelles famílies que necessiten conciliar l’horari laboral amb l’escolar a primera hora del matí. Tres monitores acullen els infants, que es reuneixen amb altres nenes i nens des de P3 fins a 6è a l’espai del menjador. Allà poden esmorzar, descansar, fer deures d’última hora, etc. Periòdicament es van renovant els materials de què disposen, de manera que se’ls fa una àmplia oferta de lectures, jocs i activitats.

> MENJADOR

L’AMPA, per delegació del Consorci d’Educació, gestiona el serveis de cuina, menjador i migdia de tots els alumnes de l’escola dins de la franja horària de 12.30 a 15.00 hores.