Biblioteca

Servei Públic Horari Observacions
Biblioteca De 1r a 6è (sols)P3, P4 i P5 (només acompanyats pels pares) Diari de 16.30 a 18.30 Lectura, consulta, préstec, deures… i activitats de tarda voluntàries i temàtiques proposades per la Laia (bibliotecària)

Servei de biblioteca

L’AMPA gestiona la biblioteca a les tardes, després de l’horari lectiu. Els infants s’hi poden dirigir autònomament a la sortida de classe (de 1r a 6è) o bé acompanyats dels seus progenitors (de P3 a P5). L’estada a la biblioteca implica ser soci de l’AMPA i respectar en tot moment la seva normativa.

La Laia, la monitora de les tardes, és la persona encarregada de gestionar el préstec, que és d’un sol document i durant una setmana.

Des de fa dos cursos, la biblioteca ofereix una proposta ludicoeducativa cada tarda per als nens i nenes de 1r a 6è. Cada any incorporem alguns canvis i millores en funció de com s’han desenvolupat les activitats i intentem repetir aquelles que tenen més èxit entre els alumnes. Estigueu atents als cartells que penja la Laia a la porta de la biblioteca!

Per als alumnes d’Infantil es repetirà l’activitat de contacontes, que va tenir una gran acollida en els cursos passats. També s’anunciarà oportunament a la porta de la biblioteca.