Casal d’estiu

ATENCIÓ - CANVIS COVID-19

Allarguem el termini per inscriure’s al Casal d’Estiu, podeu inscriure els infants fins el 25 de maig. (En cas que demaneu beca, no hi ha possibilitat d’allargar el termini d’inscripció, doncs s’ha de tramitar la petició de beca abans del 15 de maig).

Enguany,  davant la crisi sanitària causada per la COVID19, el Casal d’Estiu s’haurà d’adaptar als criteris que dicta la Generalitat per dur a terme activitats de lleure educatiu, i això implica que no es podran dur a terme activitats de lleure educatiu fins que arribem a la Fase 3. Per tant, per poder oferir el casal, hem d'estar en fase 3.

A grans trets, per realitzar el Casal, seguirem les següents mesures (ampliarem informació a mesura que tinguem novetats):

  • Seguirem mesures de seguretat i higiene (rentat de mans, desinfecció d’espais i d’utillatge propi de les activitats, ventilació d’espais, comprovació diària dels símptomes abans d’iniciar l’activitat...). Es crearà la figura de “responsable de seguretat i higiene” que vetllarà pel compliment d’aquestes mesures.
  • Es faran grups de 10 infants que sempre estaran amb el mateix monitor/a i no es barrejaran amb altres grups, això suposa una ràtio de 10 infants per monitor/a. Es delimitaran espais per cada grup.
  • Les activitats de piscina, excursions, nit del Casal i colònies queden suprimides, l’empresa que gestiona el Casal està treballant per oferir activitats alternatives.
  • Els infants participants hauran de tenir el calendari de vacunes actualitzat. No han de mostrar símptomes compatibles amb la COVID19, i no han d’haver estat en contacte els 15 dies previs d’inici d’activitat amb persones que hagin donat positiu de COVID19.

En cas que ja hagueu tramitat la inscripció al Casal, i no estigueu d'acord amb aquest canvi en el funcionament del dia a dia del Casal podeu donar de baixa la vostra inscripció sense cost, abans del 25 de Maig. Haureu de notificar aquesta baixa a +Temps Lliure, al mail casalmestregibert@gmail.com. En cas no comuniqueu el contrari, entenem que la vostra inscripció segueix endavant.

El casal d’estiu 2020 té lloc durant els mesos de juny, juliol i setembre (en funció dels nens apuntats).

Com altres anys, l’empresa que gestionarà el casal d’estiu és +Temps Lliure (www.mestempslliure.cat).

A partir d’un projecte educatiu, els nens podran fer un munt d’activitats lúdiques perquè s’ho passin d’allò més bé. Segons l’edat dels alumnes s’organitzaran diferents grups i centres d’interès.

Activitats

Activitats esportives: aquestes s’intentaran introduir en les estones lliures i en els espais d’esbarjo.

Activitats lliures: aquestes activitats son anomenades lliures, a que formaran part del casal i estaran fixes totes les setmanes, hi haurà: el racó d conte, expressió lliure, mural de les ..

Activitats del centre d’interès: són totes aquelles activitats que seran necessàries realitzar-les per afavorir el context del centre d’interès, i potenciar el bon funcionament d’aquest.

Sortides setmanals: Cada setmana es farà una sortida a peu o bé, amb autocar.

Activitats estrella: Son activitats sorpresa dotades de material molt visual i força dinàmiques com ara: lliscador d’aigua, tobogan d’aigua i canó d’escuma.

Tallers: Les hores de més calor, com el migdia i la tarda, s’aprofitarà per fer petits tallers relacionats amb el centre d’interès .

Activitats en llengua estrangera: Durant les diferents setmanes es treballaran diferents idiomes que es posaran en pràctica abans de dinar, durant el dinar i als tallers culinaris.

Jocs d’aigua: Durant la setmana es faran jocs d’aigua a les hores de més calor.

 

També hi haurà servei de menjador i acollida matinal.

Documentació necessària per fer la matricula

  • Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la mare o el tutor legal.

Descarregueu-vos els fulls de matriculació

  • Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció.
  • Una fotocòpia de la targeta Sanitària (CATSALUT) o bé l’assegurança mèdica privada.
  • La fotocòpia del carnet de vacunes actualitzada.
  • Recepta mèdica si s’escau

Inscripcions i contacte

Reunió informativa: https://www.youtube.com/watch?v=SNkMJMoEIGM

Inscripcions en línia: A partir del 21 d'abril fins al 15 de maig a https://www.mestempslliure.cat/casalsdestiu

Descarregueu-vos la fitxa d'inscripció

Per a més informació:

casalmestregibert@gmail.com