Espai miscel·lània (extensió biblioteca)

NOTA COVID: el funcionament i ubicació de l’activitat pot patir variacions per adaptar-se a les pautes que ens van donant. 

Com que l’aforament de la biblioteca és limitat en determinats períodes de l’any s’organitza un servei d’extensió de biblioteca a l’aula d’audiovisuals, per tal de poder atendre a tots els alumnes que volen gaudir del servei de biblioteca, quan se supera l’aforament establert.

Amb l’acompanyament d’una monitora els alumnes estudien, llegeixen, fan deures o altres activitats de joc tranquil. Aquest servei és gratuït per a les famílies. Els i les alumnes esperen la monitora a la porta de la biblioteca i des d’allà pugen a l’aula d’audiovisuals; poc abans de les 17.45 h es preparen per anar a l’activitat extraescolar de segona hora a la qual estan inscrits.

Aquest servei permet descongestionar la biblioteca els dies amb activitats a segona hora i permet alhora que els alumnes puguin fer activitats semblants a les que farien si fossin a la biblioteca.

Conducta

Els alumnes que durant l’ús d’aquests serveis tinguin una conducta contrària a les normes de convivència de l’escola no en podran fer ús, d’acord amb la normativa de convivència de l’escola.